Kas yra Flovac vakuuminė nuotekų surinkimo sistema

Oro slėgio skirtumas yra varančioji jėga Flovac vakuuminėje nuotekų surinkimo sistemoje. Vakuuminiai tinklai yra po -50kPa iki -70kPa vakuumu, kurį sukuria vakuuminiai siurbliai vakuuminėje stotyje.

Slėgio skirtumas tarp atmosferos slėgio ir vakuumo slėgio nuo -50kPa iki -70kPa vakuumo tinkluose sukuria energiją, reikalingą atidaryti FloVac vožtuvą ir transportuoti nuotekas.
Nuotekos iš gyvenamųjų namų per savitakinę jungtį suteka į nuotekų surinkimo šulinį. Kada šulinio rezervuare susikaupia 40 litrų, hidrostatinio slėgio, kuris atsiranda dėl pritekančių nuotekų, impulsas sužadina šulinyje įrengto FLOVAC vakuumo vožtuvo atsidarymą ir šulinys ištuštinamas, o nuotekos patenka į vakuumo tinklus. Nuotekos teka vakuumo tinklais į vakuuminę talpą, esančią vakuumo stotyje. Nuotekų siurbliai transportuoja nuotekas iš vakuuminės talpos į nuotekų valyklą arba netoliese esantį gravitacinių nuotekų šulinį. Vakuumo sistemoje nėra jokio elektros pajungimo namuose. Elektros energija yra reikalinga tiktai vakuumo stotyje.

Svarbu pažymėti kad lietaus nuotekos nepatenka į sistemą. Tai sumažina išlaidas tiek tinklų tiek valymo įrengimų priežiūrai bei elektros energijos sąnaudas.

Kadangi vakuumo tinklai nuolatos būna ištuštinami, nėra galimybės atsirasti nemaloniems kvapams.